Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lý Nhã Kỳ giản dị tự tay nấu ăn cho 300 trẻ mồ côi