Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lý Nhã Kỳ đẹp nền nã trong áo dài thêu trong buổi gặp Tổng thống Pháp