Lý Nhã Kỳ đẹp nền nã trong áo dài thêu trong buổi gặp Tổng thống Pháp