Lý Hương: "Lý Hùng có rất nhiều người theo đuổi"

Tài tử Lý Hùng được em gái tiết lộ có rất nhiều người theo đuổi. Ảnh: NSCC.
Tài tử Lý Hùng được em gái tiết lộ có rất nhiều người theo đuổi. Ảnh: NSCC.
Tài tử Lý Hùng được em gái tiết lộ có rất nhiều người theo đuổi. Ảnh: NSCC.
Lên top