Lý Hải "Lật mặt: 48h" nói về ồn ào lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghệ thuật

Lý Hải chia sẻ về những ồn ào thời gian qua. Ảnh: NSCC.
Lý Hải chia sẻ về những ồn ào thời gian qua. Ảnh: NSCC.
Lý Hải chia sẻ về những ồn ào thời gian qua. Ảnh: NSCC.
Lên top