Lý Á Bằng và sao Hoa ngữ Tiếu ngạo giang hồ sau 20 năm bây giờ ra sao?

Dàn sao Tiếu ngạo giang hồ 2001 sau 20 năm. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao Tiếu ngạo giang hồ 2001 sau 20 năm. Ảnh: Xinhua.
Dàn sao Tiếu ngạo giang hồ 2001 sau 20 năm. Ảnh: Xinhua.
Lên top