Lưu trữ bảo quản phim - lưu trữ ký ức

Ông Vũ Nguyên Hùng - quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Ông Vũ Nguyên Hùng - quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Ông Vũ Nguyên Hùng - quyền Viện trưởng Viện phim Việt Nam. Ảnh: Anh Thư
Lên top