"Lọt" phim chiếu có "đường lưỡi bò": Cục Điện ảnh nhận trách nhiệm

Phân cảnh được cho là có "đường lưỡi bò" Trung Quốc. Ảnh: DT.
Phân cảnh được cho là có "đường lưỡi bò" Trung Quốc. Ảnh: DT.
Phân cảnh được cho là có "đường lưỡi bò" Trung Quốc. Ảnh: DT.
Lên top