Lối đi mới của H'hen Niê, Tiểu Vy, Hoàng Thùy và dàn mỹ nhân Việt

Các mỹ nhân Việt có hướng đi mới. Ảnh: NSCC.
Các mỹ nhân Việt có hướng đi mới. Ảnh: NSCC.
Các mỹ nhân Việt có hướng đi mới. Ảnh: NSCC.
Lên top