Lối đi của Trấn Thành: Vì sao rời Thách thức danh hài mà trở lại Rap Việt?

Trấn Thành trở lại Rap Việt. Ảnh: CTCC.
Trấn Thành trở lại Rap Việt. Ảnh: CTCC.
Trấn Thành trở lại Rap Việt. Ảnh: CTCC.
Lên top