Lô Thị Hương Trâm có tạo nên bất ngờ kỳ diệu tại Miss International?