Lộ kết phim "11 tháng 5 ngày": Nhi và Đăng mở tiệm bánh, hạnh phúc bên nhau

Phim "11 tháng 5 ngày" hứa hẹn có cái kết đẹp. Ảnh: NSX.
Phim "11 tháng 5 ngày" hứa hẹn có cái kết đẹp. Ảnh: NSX.
Phim "11 tháng 5 ngày" hứa hẹn có cái kết đẹp. Ảnh: NSX.
Lên top