Liveshow Việt Hương tặng vé miễn phí cho sinh viên nghèo