Liên tục khóc, vai diễn của Nhật Kim Anh trong "Lưới trời" bị phản ứng

Vai diễn của Nhật Kim Anh trong "Lưới trời" bị phản ứng gay gắt. Ảnh: NSX.
Vai diễn của Nhật Kim Anh trong "Lưới trời" bị phản ứng gay gắt. Ảnh: NSX.
Vai diễn của Nhật Kim Anh trong "Lưới trời" bị phản ứng gay gắt. Ảnh: NSX.
Lên top