Liên hoan phim Việt Nam XXI: Không có chuyện "thiên vị" phim nhà nước

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đều là phim đăng kí dự giải. Ảnh: Tổ quốc.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đều là phim đăng kí dự giải. Ảnh: Tổ quốc.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết phim tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI đều là phim đăng kí dự giải. Ảnh: Tổ quốc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top