Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội - HANIFF 2016: Khi già “soi” trẻ