Liên hoan hát Xẩm khu vực phía Bắc - Ninh Bình 2019

Các nghệ sỹ trình diễn tiết mục Xẩm tại liên hoan. Ảnh: NT
Các nghệ sỹ trình diễn tiết mục Xẩm tại liên hoan. Ảnh: NT
Các nghệ sỹ trình diễn tiết mục Xẩm tại liên hoan. Ảnh: NT
Lên top