Lịch tang lễ dự kiến của nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ

Thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa về về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Ảnh: Anh Tú.
Thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa về về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Ảnh: Anh Tú.
Thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài được đưa về về Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Ảnh: Anh Tú.
Lên top