Lịch sử áo dài nam Việt Nam: Một thời từng bị quên lãng!

Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống. Ảnh: Mai Châu
Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống. Ảnh: Mai Châu
Nhóm Đình Làng Việt với tà áo dài nam truyền thống. Ảnh: Mai Châu
Lên top