Lễ xin ấn đền Trần Nam Định 2019 diễn ra vào thời gian nào?

Lễ khai ấn Đền Trần Nam Định thu hút rất nhiều du khách thập phương.
Lễ khai ấn Đền Trần Nam Định thu hút rất nhiều du khách thập phương.
Lễ khai ấn Đền Trần Nam Định thu hút rất nhiều du khách thập phương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top