Lễ rước nước thiêng ở Liên Hà

Đoàn đi rước nước được điều khiển bởi một đội trưởng thổi tù và bằng ốc.
Đoàn đi rước nước được điều khiển bởi một đội trưởng thổi tù và bằng ốc.
Đoàn đi rước nước được điều khiển bởi một đội trưởng thổi tù và bằng ốc.
Lên top