“Lễ hội Văn hóa Ganesha 2019” tại Hà Nội

Hình tượng thần Ganesha.
Hình tượng thần Ganesha.
Hình tượng thần Ganesha.
Lên top