Lễ hội thu chùa Keo 2019: Tái hiện nghi lễ rước kiệu Đức Thánh

Lễ hội Chùa Keo tái hiện nghi lễ rước kiệu Đức Thánh. Ảnh: KL
Lễ hội Chùa Keo tái hiện nghi lễ rước kiệu Đức Thánh. Ảnh: KL
Lễ hội Chùa Keo tái hiện nghi lễ rước kiệu Đức Thánh. Ảnh: KL
Lên top