Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh sẽ được mở rộng như hội chùa Hương

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh tại Ba Vì, Hà Nội.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh tại Ba Vì, Hà Nội.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh tại Ba Vì, Hà Nội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top