Lễ hội Nguyễn Trung Trực năm 2020 sẽ không tổ chức phần "hội"

Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: N.A
Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: N.A
Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một nét đẹp văn hóa truyền thống. Ảnh: N.A
Lên top