Lễ hội minh thề tại Hải Phòng: Dân mong mỏi nhiều “quan” cùng thề

Chủ lễ Phạm Phú Oanh và các bồi lễ tại Lễ hội minh thề.
Chủ lễ Phạm Phú Oanh và các bồi lễ tại Lễ hội minh thề.
Chủ lễ Phạm Phú Oanh và các bồi lễ tại Lễ hội minh thề.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top