Lễ hội Hiền Quan “vỡ trận”, hàng trăm thanh niên “thuỷ chiến” cướp phết