Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn: Ai được hưởng lợi từ thân xác các “ông trâu”

Những khoảnh khắc đẹp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Ảnh: CTV
Những khoảnh khắc đẹp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Ảnh: CTV
Những khoảnh khắc đẹp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn năm 2018. Ảnh: CTV
Lên top