Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lễ hội Arirang Hàn Quốc 2016