Lễ công bố danh hiệu NSND Y Moan: Ân tình và xúc động