"Lật mặt 5" đối đầu phim Ngô Thanh Vân và Trấn Thành, Lý Hải có gặp áp lực?

Phim Lật mặt 5 của Lý Hải đối đầu phim Trấn Thành, Ngô Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Phim Lật mặt 5 của Lý Hải đối đầu phim Trấn Thành, Ngô Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Phim Lật mặt 5 của Lý Hải đối đầu phim Trấn Thành, Ngô Thanh Vân. Ảnh: NSCC.
Lên top