"Lật mặt: 48h" thu gần 70 tỉ đồng sau 1 tuần, so phim Trấn Thành thế nào?

"Lật mặt: 48h thu gần 70 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn thua so với "Bố già" của Trấn Thành. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h thu gần 70 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn thua so với "Bố già" của Trấn Thành. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h thu gần 70 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn thua so với "Bố già" của Trấn Thành. Ảnh: NSX.
Lên top