Lật mặt: 48h cán mốc 100 tỉ đồng, so với "Bố già" vẫn không "lép vế"

Lật mặt: 48h của Lý Hải và Bố già của Trấn Thành là những phim có doanh thu cao của Việt Nam. Ảnh: NSX.
Lật mặt: 48h của Lý Hải và Bố già của Trấn Thành là những phim có doanh thu cao của Việt Nam. Ảnh: NSX.
Lật mặt: 48h của Lý Hải và Bố già của Trấn Thành là những phim có doanh thu cao của Việt Nam. Ảnh: NSX.
Lên top