Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lần đầu tiên trình diễn hát thơ Nguyễn Duy