Lần đầu tiên có giải thưởng mỹ thuật “khủng” 2,6 tỷ đồng cho họa sĩ trẻ