Lần đầu tiên chiếu phim LHP quốc tế kết hợp diễn thời trang ở sân khấu ngoài trời