Lần đầu đóng Táo Quân, NSND Lan Hương nói gì?

NSND Lan Hương cùng Nam Tào - Bắc Đẩu. Ảnh: VTV.
NSND Lan Hương cùng Nam Tào - Bắc Đẩu. Ảnh: VTV.
NSND Lan Hương cùng Nam Tào - Bắc Đẩu. Ảnh: VTV.
Lên top