Lần cuối, với những bức tranh đẹp nhất của Phú

Chờ ngày ra khơi. Sáng tác 1973. Tranh: NGUYỄN ĐĂNG PHÚ
Chờ ngày ra khơi. Sáng tác 1973. Tranh: NGUYỄN ĐĂNG PHÚ
Chờ ngày ra khơi. Sáng tác 1973. Tranh: NGUYỄN ĐĂNG PHÚ
Lên top