Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làm việc với người mẫu khỏa thân: Nguyên tắc nào để nghệ sĩ không vượt qua ranh giới?