Lam Trường, Đan Trường và các ca sĩ là "hoàng tử Vpop" một thời giờ ra sao?

Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc và Quang Vinh là những ca sĩ nam nổi tiếng một thời. Ảnh: NSCC.
Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc và Quang Vinh là những ca sĩ nam nổi tiếng một thời. Ảnh: NSCC.
Lam Trường, Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc và Quang Vinh là những ca sĩ nam nổi tiếng một thời. Ảnh: NSCC.
Lên top