Lâm Canh Tân có đủ sức thay thế Ngô Diệc Phàm trong phim có Dương Tử?

Lâm Canh Tân được lựa chọn thay thế Ngô Diệc Phàm trong phim có sự tham gia của Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Lâm Canh Tân được lựa chọn thay thế Ngô Diệc Phàm trong phim có sự tham gia của Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Lâm Canh Tân được lựa chọn thay thế Ngô Diệc Phàm trong phim có sự tham gia của Dương Tử. Ảnh: Xinhua.
Lên top