Lá đơn tiết lộ sự thật Ngọc Sơn được phong danh hiệu “giáo sư âm nhạc”

Lá đơn xin gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam của ca sĩ Ngọc Sơn.
Lá đơn xin gia nhập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam của ca sĩ Ngọc Sơn.