“Lá chắn trắng” và niềm cảm phục những bác sĩ trên tuyến đầu

Họa sĩ Nguyễn Lộc.
Họa sĩ Nguyễn Lộc.
Họa sĩ Nguyễn Lộc.
Lên top