Ký ức mang tên “Catherine Deneuve”

Một cảnh trong phim Đông Dương.
Một cảnh trong phim Đông Dương.
Một cảnh trong phim Đông Dương.
Lên top