Kỷ niệm 100 năm ngày sinh tác giả thiết kế ''Lễ đài Độc lập” năm 1945

GS Ngô Huy Quỳnh là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn với nền kiến trúc Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
GS Ngô Huy Quỳnh là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn với nền kiến trúc Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
GS Ngô Huy Quỳnh là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn với nền kiến trúc Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
Lên top