Kỷ lục mới của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP lập thêm kỷ lục. Ảnh: MTP.
Sơn Tùng M-TP lập thêm kỷ lục. Ảnh: MTP.
Sơn Tùng M-TP lập thêm kỷ lục. Ảnh: MTP.
Lên top