Kim Tử Long, Ngọc Huyền và 30 nghệ sĩ cải lương góp tiền giúp 100 nghệ sĩ

Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NSCC.
Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NSCC.
Kim Tử Long và các nghệ sĩ cải lương giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo. Ảnh: NSCC.
Lên top