Kiên Giang: Thắng lớn tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế ICS International Digital Exhibition

Tác phẩm "Cặp đôi hoàn hảo" của nghệ sĩ Trần Lam.
Tác phẩm "Cặp đôi hoàn hảo" của nghệ sĩ Trần Lam.
Tác phẩm "Cặp đôi hoàn hảo" của nghệ sĩ Trần Lam.