Kích cầu du lịch, Bảo tàng Dân tộc học VN tung nhiều hoạt động đặc sắc

Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Bảo tàng DTHVN. Ảnh: Phương.
Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Bảo tàng DTHVN. Ảnh: Phương.
Du khách trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Bảo tàng DTHVN. Ảnh: Phương.
Lên top