"Khủng hoảng tuổi 30 " của Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x, Nhã Phương

Ba "ngọc nữ màn ảnh" với những khủng hoảng tuổi 30. Ảnh: NSCC.
Ba "ngọc nữ màn ảnh" với những khủng hoảng tuổi 30. Ảnh: NSCC.
Ba "ngọc nữ màn ảnh" với những khủng hoảng tuổi 30. Ảnh: NSCC.
Lên top