Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Khúc hát cánh đồng" của Trần Nhật Minh

Khúc hát cánh đồng, tác giả Trần Nhật Minh.
Khúc hát cánh đồng, tác giả Trần Nhật Minh.