"Khúc hát cánh đồng" của Trần Nhật Minh

Khúc hát cánh đồng, tác giả Trần Nhật Minh.
Khúc hát cánh đồng, tác giả Trần Nhật Minh.